etapper vita- och grönabandet

Här kommer de preliminära etapperna för mitt vita- och grönaband. Jag har inte tänkt att gå exakt så som det står, men det var lättare att mäta distans på det här sättet! Som synes varierar länden jättemycket. Runt två mil per dag tänker jag att det kommer att bli i ”verkligheten”.

Vita bandet ”etapper”

Kautokeino
Raisjärvi
51 km
Turkart Nordreisa
NORDKALOTTEDEN
Raisjärvi
Nedrefosshytta
30 km
Turkart Nordreisa
NORDKALOTTEDEN
Nedrefosshytta
Saraelv
27 km
Turkart Nordreisa
NORDKALOTTEDEN
Saraelv
Somashytta
35 km
Turkart Nordreisa
NORDKALOTTEDEN
Somashytta
Pihtsusjärvi
13 km
Turkart Nordreisa
NORDKALOTTEDEN
Pihtsusjärvi
Meekonjärvi
12 km
Turkart Nordreisa
NORDKALOTTEDEN
Meekonjärvi
Saarijärvi
19 km
Turkart Nordreisa
NORDKALOTTEDEN
Saarijärvi
Kilpisjärvi
11 km
Turkart Nordreisa
NORDKALOTTEDEN
DEPÅ?!
Kilpisjärvi
Kuohkimajärvi
11 km
BD1
NORDKALOTTEDEN

Kuohkimajärvi
Pältsastugan
13 km
BD1
NORDKALOTTEDEN
Pältsastugan
Rostahytta
12 km
BD1
NORDKALOTTEDEN
Rostahytta
Daerttahytta
18 km
BD1
NORDKALOTTEDEN
Daerttahytta
Dividalshytta
30 km
BD1+3
NORDKALOTTEDEN
Dividalshytta
Vuomahytta
19 km
BD3
NORDKALOTTEDEN
Vuomahytta
Gaskashytta
20 km
SAKNAS
NORDKALOTTEDEN
Gaskashytta
Innset
15 km
SAKNAS
NORDKALOTTEDEN
Innset
Lappjordhytta
28 km
SAKNAS
NORDKALOTTEDEN
Lappjordhytta
Abisko
25 km
BD6
NORDKALOTTEDEN
DEPÅ?!
Abisko
Abiskojaure
fjällstuga
15 km
BD6
NORDKALOTTEDEN
Abiskojaure
fjällstuga
Alesjaure
fjällstuga
20 km
BD6
NORDKALOTTEDEN
Alesjaure
fjällstuga
Tjäkta
fjällstuga
13 km
BD6
NORDKALOTTEDEN
Tjäkta
fjällstuga
Sälka
fjällstuga
12 km
BD6
NORDKALOTTEDEN
Sälka
fjällstuga
Hukejaure
fjällstuga
12 km
BD6
NORDKALOTTEDEN
Hukejaure
fjällstuga
Gautelishytta
17 km
BD7
NORDKALOTTEDEN
Gautelishytta
Skåddåivejaurehytta
17 km
BD7
NORDKALOTTEDEN
Skåddåivejaurehytta
Sitashytta
22 km
BD7
NORDKALOTTEDEN
Sitashytta
Paurohytta
24 km
BD7
NORDKALOTTEDEN
Paurohytta
Röysvatn
hytta
25 km
BD7
NORDKALOTTEDEN
Röysvatn
hytta
Vaisaluokta
fjällstuga
53 km
BD7
NORDKALOTTEDEN
DEPÅ?! I Ritsem
Vaisaluokta
fjällstuga
Kutjaure
fjällstuga
18 km
BD7
NORDKALOTTEDEN
Kutjaure
fjällstuga
Låddejåkka
fjällstuga
19 km
BD9
NORDKALOTTEDEN
Låddejåkka
fjällstuga
Arasluokta
fjällstuga
13 km
BD9
NORDKALOTTEDEN
Arasluokta
fjällstuga
Staloluokta
fjällstuga
12 km
BD9
NORDKALOTTEDEN
Staloluokta
fjällstuga
Staddajåkkå
fjällstuga
12 km
BD9
NORDKALOTTEDEN
Staddajåkkå
fjällstuga
Varvek
fjällstuga
20 km
BD9
NORDKALOTTEDEN
Varvek
fjällstuga
Pieskehaure
fjällstuga
18 km
BD9
NORDKALOTTEDEN
Pieskehaure
fjällstuga
Vaimok
fjällstuga
18 km
BD14
NORDKALOTTEDEN
Vaimok
fjällstuga
Tarrekaise
fjällstuga
22 km
BD14
NORDKALOTTEDEN
Tarrekaise
fjällstuga
Njunjes
fjällstuga
6 km
BD14
NORDKALOTTEDEN
Njunjes
fjällstuga
Kvikkjokk
fjällstation
6 km
BD14
NORDKALOTTEDEN
DEPÅ?!
Kvikkjokk fjällstation
Tsielekjåkkstugan
16 km
BD14
KUNGSLEDEN
Tsielekjåkkstugan
Västerfjäll
20 km
BD14
KUNGSLEDEN
Västerfjäll
Vuonatjviken
34 km
BD14
KUNGSLEDEN
Vuonatjviken
Jäkkvik
30 km
BD14
DEPÅ?!
Jäkkvik
Adolfström
22 km
Calanzo
DEPÅ?!
Adolfström
Ammarnäs
59 km
Calanzo
DEPÅ?!
Ammarnäs
Servestugan
27 km
AC2
Servestugan
Tärnasjöstugorna
14 km
AC2
Tärnasjöstugorna
Syterstugan
14 km
AC2
Syterstugan
Tärnaby
23 km
AC2
DEPÅ?!
Tärnaby
Tärnamo
11 km
AC2
Tärnamo
Virisen
36 km
AC2+Calanzo
Virisen
Ljusliden
30 km
Calanzo
Ljusliden
Tjåkkelestugorna
22 km
Calanzo
Tjåkkelestugorna
Stekenjokk
15 km
Calanzo+Z1
Stekenjokk
Stora Blåsjön
40 km
Z1
DEPÅ?!
Stora Blåsjön
Ankarede
9 km
Z1
DEPÅ?!
Ankarede
Rolandstorp
25 km
Z1
DEPÅ?!
Rolandstorp
Gäddede
30 km
Z1
DEPÅ?!
Gäddede
Gunnarvattnet
66 km
Z3
DEPÅ?!
Gunnarvattnet
Rörvattnet
25 km
Z3
DEPÅ?!
Rörvattnet
Jänsmässholmen
35 km
Z5
DEPÅ?!
Jänsmässholmen
Olden
20 km
Z5
DEPÅ?!
Olden
Juvuln
18 km
Z5
Juvuln
Kallsedet
23 km
Z4
DEPÅ?!
Kallsedet
Anjan
21 km
Z4
DEPÅ?!
Anjan
Skalstugan
32 km
Z4
DEPÅ?!
Skalstugan
”Ugglan”
18 km
Z4
”Ugglan”
Storlien
23 km
Z6
DEPÅ?!
Storlien
Blåhammaren
15 km
Calanzo jämtland
Blåhammaren
Sylarna
19 km
Calanzo jämtland
Sylarna
Helags
19 km
Calanzo jämtland
Helags
Fältjägarstugan
14 km
Calanzo jämtland
Fältjägarstugan
Svaletjakke
10 km
Calanzo
Svaletjakke
Långbrottstugan
15 km
Calanzo
Långbrottstugan
Svansjön
20 km
Calanzo
Svansjön
Skedbrostugan
19 km
Calanzo
Skedbrostugan
Rogenstugan
15 km
Calanzo
Rogenstugan
Våndsjöstugorna
13 km
Calanzo
Våndsjöstugorna
Grövelsjön
21 km
Calanzo
Matdepåer
Mat för antal dagar
Kautokeino
Kilpisjävri
198
11
Kilpisjävri
Abisko
191
11
Abisko
Vaisaloukta (Ritsem)
230
13
Vaisaloukta
Kvikkjokk
164
10
Kvikkjokk
Ammarnäs
181
11
Ammarnäs
Stora Blåsjön
232
13
Stora Blåsjön
Storlien
345
20
Storlien
Grövelsjön
180
10
1721
98 dagar

Det som saknas här är blåbandet som kommer att planeras mera under vägs. Kartor är iaf klara!

Gröna bandet ”etapper”:

Kilpisjärvi
Treriksröset
11 km
BD1
Treriksröset
Kummavuopio
25 km
BD1
Kummavuopio
Vurvejåkka
12 km
BD1
Vurvejåkka
Råstojaure
18 km
BD1
Råstojaure
Sinotluobbalat
25 km
BD1
Sinotluobbalat
Kamasjaure
15 km
BD3
Kamasjaure
(Bieggaluokta)
Torneträsk
37 km
BD3
BÅT?!
DEPÅ?!
Handla mat i Abisko (23 km
efter Kaisepakte)
143 km
Torneträsk
Kaisepakte
22 km
BD3+6
Kaisepakte
Vuopmegeahci
30 km
BD6
Vuopmegeahci
Vistasstugan
27 km
BD6
Vistasstugan
Nallostugan
11 km
BD6
Nallostugan
Sälkastugorna
10 km
BD6
Sälkastugorna
Hukejaure
23 km
BD6+7
Hukejaurestugan
Sitasjaurestugorna
19 km
BD7
Sitasjaurestugorna
Ritsem
22 km
BD7
DEPÅ?!
164 km
Ritsem
Vaisaluoktastugorna
10 km
BD7
BÅT?!
Vaisaluoktastugorna
Kutjaurestugan
18 km
BD7
Kutjaurestugan
Låddejåkkåstugan
19 km
BD7+9
Låddejåkkåstugan
Arasluoktastugorna
13 km
BD9
Arasluoktastugorna
Staloluoktastugorna
12 km
BD9
Staloluoktastugorna
Staddajåkkåstugorna
12 km
BD9
Staddajåkkåstugorna
Sulitjelma
22 km
BD9
DEPÅ?!
Sulitjelma
Pieskehaurestugan
26 km
BD9
Pieskehaurestugan
Mavas
18 km
BD14
Mavas
Ikesjaure
15 km (+båt)
BD14
BÅT?!
Ikesjaure
Vuoggatjålme
32 km
BD14
Vuoggatjålme
Guijaurestugan
19 km
BD15
Guijaurestugan
Nasasilvergruva
35 km
BD15
Nasasilvergruva
Corraskoia
23 km
BD15
Corraskoia
Vindelkroken
20 km
BD15
Vindelkroken
Dalavardo
15 km
BD15
Dalavardo
Tärnasjöstugorna
27 km
AC2
Tärnasjöstugorna
Syterstugan
14 km
AC2
Syterstugan
Tärnaby
27 km
AC2
DEPÅ?!
Matbutik
Tärnaby
Tärnamo
12 km
AC2
Tärnamo
Joeström
22 km
AC2
Joeström
Virisen
15 km
Calanzo
Virisen
Övre Vapstsjön
20 km
Calanzo
Övre Vapstsjön
Åtnikstugan
27 km
Calanzo
Åtnikstugan
Tjåkkelestugorna
19 km
Calanzo
Tjåkkelestugorna
Durrenstugan
13 km
Calanzo
Durrenstugan
Klimpfjäll
11 km
Z1
DEPÅ?!
Matbutik
Klimpfjäll
Slipsikstugan
12 km
Z1
Slipsikstugan
Raukasjö
13 km
Z1
Raukasjö
Ankarede
27 km
Z1
Ankarede
Balkesbuorke
17 km
Z1
Balkesbuorke
Gäddede
35 km
Z1
DEPÅ?!
Matbutik
Gäddede
Häggnäset
28 km
Z3
Häggnäset
Munsvattnet
18 km
Z3
Munsvattnet
Vinklumpen
28 km
Z3
Vinklumpen
Valsjöbyn
14 km
Z3
DEPÅ?!
Valsjöbyn
Rörvattnet
21 km
Z3
DEPÅ?!
Rörvattnet
Ansätten
19 km
Z3
Ansätten
Jänsmässholmen
12 km
Z5
DEPÅ?!
Jänsmässholmen
Olden
21 km
Z5
DEPÅ?!
Olden
Ytteräng
35 km
Z5
DEPÅ?!
Ytteräng
Gråsjön
17 km
Z4
DEPÅ?!
Gråsjön
Digernäset
20 km
Z4
Digernäset
Huså
22 km
Z4
DEPÅ?!
Huså
Björnänge
10 km
Z51
DEPÅ?!
Matbutik
Björnänge
Edsåsdalen
21 km
Z51
DEPÅ?!
Edsåsdalen
Lill-Offsjön
7 km
Z51
Lill-Offsjön
Ottfjället
18 km
Z53
Ottfjället
Vålådalen
9 km
Z53
DEPÅ?!
Vålådalen
Vålåstugorna
20 km
Z53
Vålåstugorna
Helags fjällstation
23 km
Z6
Helags fjällstation
Svaletjakke
21 km
Calanzo
Svaletjakke
Fjällnäs
24 km
Calanzo
Fjällnäs
Skedbrostugan
27 km
Calanzo
Skedbrostugan
Rogenstugan
18 km
Calanzo
Rogenstugan
Storrödtjärnstugan
17 km
Calanzo
Storrödtjärnstugan
Grövelsjön
21 km
Calanzo
Kilpisjärvi
Ritsem
307 km
Ritsem
Tärnaby
377 km
Tärnaby
Gäddede
243 km
Gäddede
Huså
255 km
Huså
Vålådalen
65 km
Vålådalen
Grövelsjön
171 km
1418 km

5 reaktioner på ”etapper vita- och grönabandet”

 1. Hej Lina!
  Härligt att höra något från dig! Är in här med jämna mellanrum o hoppas på att du ska ha skrivit något. Så detta gjorde mig glad:) Du har alltså ett nytt äventyr på gång? Spännande!! Ser fram emot att få höra mer.
  Ha en fin kväll!
  Hälsningar,
  Caroline

  1. Hej!
   vad roligt att du följer med! 🙂 Jag har ett nytt projekt på gång, jag ska försöka mig på de tre banden. Det vita-, blåa-, och gröna. Alltså skida fjällkedjan, sen paddla svenska kusten och tillsist vandra fjällkejdan. Det är iaf tanken, sen vet man aldrig vad som sker 🙂
   Ha det gott!
   Lina

 2. Hej Lina!
  Snabb fråga angående utrustning, vad för slags pjäxor använder du när du ska skida så här långt? Håller på o kikar runt inför min Kungsleden-tur..
  Ha det!
  Caroline

Kommentarer är stängda.

Rulla till toppen